منوی دسته بندی

مطلب کوتاه در مورد محیط بازاریابی

سازمان یک سیستم باز است، با انواع محیط های سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی،اجتماعی، رقابتی، تکنولوژیک و اقلیمی، و نیز محیط بازاریابی، ارتباط دارد، یعنی با آنها به مبادله ماده، انرژی و اطلاعات می پردازد. هرگونه تصمیم دولت وقانون گذاری در زمینه های گوناگون، مقررات ، صادرات و واردات، سیستم پولی و مالی و مالیاتی ، سهمیه بندی، تعرفه و سیستم ارزی، قطع رابطه سیاسی، تغییرالگوی مصرف ناشی از نظام ارزی با ارزشی و نیز تغییرات سرسام آور تکنولوژی که هر روز در جایگزینی مواد جدید به جای مواد قدیم، کم کردن مقدارمصرف مواد و نوآوری ها مؤثر است، رقابت ، جمعیت ، درآمد وحتی شرایط اقلیمی و بومی ، همه به نوعی بر سازمان و مدیریت بازاریابی آن اثر می گذارند.


نگرش خرد به محیط سازمان:

وظیفه اصلی مدیریت بازاریابی ، ایجاد جاذبه خرید برای مشتریان است، اما موفقیت او متاثر از کارکنان، واسطه های فروش، رقبا و غیره نیز می باشد.

نگرش خرد به شرکت:

برای طراحی برنامه های بازاریابی ،باید سایر واحدهای سازمان مانند مدیریت عالی سازمان،حسابداری،مالی ،تحقیق و توسعه، خرید و تولید را نیز به حساب آوریم.همه این واحد ها را محیط خرد شرکت می نامیم.

تأمین کنندگان:

تأمین کنندگان عبارتند از اشخاص یا سازمان هایی که مواد اولیه شرکت را تأمین می کنند.


واسطه های بازاریابی:

سازمان  ها  یا اشخاصی که در امور تبلیغ ، فروش و توضیع کالا و رساندن آن به مصرف کنندگان نهایی ما را یاری می کنند.

•واسطه ها (Middlemen)

•سازمان های توضیع فیزیکی

•سازمان های خدمات بازاریابی

•واسطه های مالی


مشتریان :

شرکت ها می توانند پنج نوع مشتری داشته باشند

•مصرف کنندگان

•مشتریان صنعتی

•واسطه ها

•مشتریان دولتی

•بازاری بین المللی


رقبا:

هر شرکتی با طیف وسیعی از رقبا مواجه است. بر اساس نگرش بازاریابی یک شرکت برای موفقیت باید نسبت به رقبای خود نیازها و خواسته های مصرف کنندگان را به نحو شایسته تری برآوده سازد.


جوامع (Publics)

به گروهی که به محصول ما علاقه بالقوه داشته باشد ویا توانایی های آن گروه به نوعی بتواند به موفقیت ما در تحقق اهدافمان اثر بگذارد.

هر شرکتی معمولا با هفت جامعه به شرح زیر ارتباط دارد:

1-جامعه مالی(Financial publics)

2- جامعه رسانه ای (Media publics)

3- جامعه دولتی (Government publics)

4- جامعه شهروندی (Citizen action publics )

5- جامعه محلی (Local publics )

6- جامعه عمومی ( General publics)

7- جامعه داخلی ( Internal publics )


نگرش کلان به محیط

هر شرکتی بـا تـامین کنندگـان مواد خود واسته هـای بازار مشتریـان رقبا و مواجع مختلف همگی متـاثر از محیط بزرگتری هستند (کلان) که فرصت ها یا تهدید هایی برایشان فرآهم می آورد که خارج از کنترل آنها است.

شش عامل مهم شریط کلان:

1- محیط جمعیت شناختی (Demographic environment)

2- محیط اقتصادی

3- عوامل طبیعی

4- عوامل تکنولوژیک

5- محیط سیاسی

6- محیط فرهنگی


تهیه کننده: مدیر بازاریابی

منبع: کتاب بازاریابی  از دکتر حسن اسماعیل پور و دکتر پیمان غفاری
علیرضا نوری وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

خروج از نسخه موبایل