منوی دسته بندی

سوابق و توانمندی اعضا

سوابق و توانمندی های مدیرعامل

CEO 300x300 - سوابق و توانمندی اعضا

سوابق کاری

 • 8 سال سابقه مهندسی تولید و طراحی کابل
 • 4 سال سابقه تامین مواد و خرید خارجی و داخلی
 • 5 سال سابقه مدیریت فروش و بازاریابی
 • 1 سال سابقه تحقیق و توسعه

تجارب شخصی

 • آشنایی با کانال های توزیع و فعالیت در حوزه خرده فروشی
 • کامپیوتر و تجهیزات شبکه

تحصیلات

 • کارشناس مکانیک

سوابق و توانمندی های مدیر بازرگانی

commercial manager

سوابق کاری

 • 15 سال سابقه مدیریت تولید
 • 5 سال سابقه مدیریت فروش و بازرگانی
 • 15 سال سابقه امور اداره کار و هیئت تشخیص
 • 4 دوره عضو هیئت مدیره شورای کار استان کرمان
 • 15 سال سابقه عضویت در هیئت بدوی تامین اجتماعی

تجارب شخصی

 • آشنایی با کانال های توزیع و فعالیت در حوزه خرده فروشی

تحصیلات

 • کارشناس مدیریت بازرگانی

سوابق و توانمندی های مدیر مالی و اعتبارات

accounting manager

سوابق کاری

 • 3 سال سابقه مدیر مالی
 • 6 سال سابقه مدیر اعتبارات
 • 5 سال مدیر عامل موسسه مالی حسابداری
 • 3 سال کارشناس ارشد حسابداری و مشاور امور مالیاتی
 • 3 سال عضو انجمن حسابداران خبره کشور

تجارب شخصی

 • عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف درب و پنجره
 • بازرس اتحادیه صنف درب و پنجره

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق و توانمندی های مدیر فروش

sales manager

سوابق کاری

 • 5 سال سابقه تولیدی
 • 15 سال عضویت هیئت مدیره شرکت فعال در فناوری اطلاعات
 • 5 سال سابقه مدیریت فروش و بازاریابی

تجارب شخصی

 • فناوری اطلاعات
 • آشنایی با صنعت و ماشین آلات
 • آشنایی با صنعت کشاورزی

تحصیلات

 • کارشناسی کامپیوتر
 • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک