منوی دسته بندی

طبقه‌بندی محصولات

دسته بندی محصول

طبقه‌ بندی محصولات کدام است؟

الف. محصولات صنعتی ب. کالاهای مصرفی ج. کالاهای بادوام د. کالاهای بی‌دوام محصولات صنعتی به کالا یا خدماتی گفته می‌شود که به منظور استفاده در تولید و یا فروش سایر…