منوی دسته بندی

محصول چیست

محصول

محصول چیست؟

محصول چیست؟ هر آن چیزی که بتوان در بازار برای اهداف زیر عرضه کرد: جلب توجه تملک مصرف استفاده به نحوی که نیاز یا خواسته‌ای را برطرف کند. چه چیزی…

خروج از نسخه موبایل